MÁY PHÂN TR?NG IMD-IXL


Máy dò tr?ng l??ng t?c ?? cao, nh?y bén, ?n ??nh

Thích h?p ki?m tra s?n ph?m ?óng gói, ??m b?o tiêu chu?n ch?t l??ng

 

MÁY PHÂN TR?NG

  • ?ng d?ng r?ng rãi cho ngành th?c ph?m, d??c ph?m, hàng tiêu dùng
  • Nhanh chóng, chính xác, ?n ??nh
  • C? c?u lo?i b? chính xác hi?u qu? cao
  • Giao di?n màn hình chuyên nghi?p
  • Ch?c n?ng nhân tính hóa
  • Thi?t k? chuyên nghi?p, thao tác hi?u qu?
  • Thi?t k? thông s? ng?n g?n
  • Tính ?n ??nh & thích ?ng môi tr??ng cao

 

MàHI?U

IXL-160

IXL-230S

IXL-230L

IXL-300

IXL-400

Ph?m vi cân n?ng

10~600g

20~2000g

20~2000g

50~5000g

0.2~10kg

B???c nha?y sô?

0.05g

0.1g

0.1g

0.2g

1g

?ô? chi?nh xa?c (3??

±0.1g

±0.2g

±0.2g

±0.5g

±1g

T?c ??*

250c/min

200c/min

155c/min

140c/min

105c/min

T?c ?? b?ng t?i

70m/min

70m/min

70m/min

70m/min

70m/min

V?t cân

R?ng W

150mm

220mm

220mm

290mm

390mm

Dài L

200mm

250mm

350mm

400mm

550mm

Bàn cân

R?ng W

160mm

230mm

230mm

300mm

400mm

Dài L

280mm

350mm

450mm

500mm

650mm

Ph??ng th?c ch? th? thao tác

Màn hình c?m ?ng LCD 7”

S? l??ng l?u tr? s?n ph?m

100 lo?i

Phân ?o?n phân lo?i

2 ho?c 3 ?o?n

L?p ??t lo?i b?

L?a ch?n c?n g?t

?i?n áp

AC220V?Ho?c khác?

Câ?p ba?o vê?

IP30/I?P54/IP66

Ch?t li?u máy

Inox 304?SUS304?

 

*Ghi chú: T?c ?? phân lo?i có th? thay ??i tùy theo kích th??c s?n ph?mImages