Tiểu sử


TECHIK EUROPA GmbH là một công ty về khai thác kỹ thuật và thiết kế hàng đầu cho nền tảng công nghệ cao, thu hút nhân tài hàng đầu trong nước. Ra sức phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế cho người sử dụng sản phẩm phù hợp, chi phí hiệu quả. Là nhà sản xuất máy dò kim loại kỹ thuật số, cung cấp các phương án dò tìm dùng cho ngành thực phẩm, hóa chất, dược phẩm ...(phát hiện dị vật kim loại, dò dị vật X-ray, phân trọng) , giúp khách hàng phù hợp với các yêu cầu chứng nhận và tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm như HACCP,FDA, bảo vệ hình ảnh thương hiệu, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.


TECHIK EUROPA GmbH luôn tìm hiểu, phát triển & phấn đấu, mang mục tiêu trở thành nhà sản xuất thiết bị dò tìm lớn nhất toàn cầu.

Tin nhắn
Công Ty:   Tên:
Email: Tin nhắn:

Điện thoại:
Quốc gia:

© Techik Instrument(Shanghai) All rights reserved