Headquarters

Add: No.145 East Huazhan Rd, XuhuiDistrict,Shanghai, China

Tel:0086-21-60671056

Fax:021-54307031

Web:www.techik.net

Email: sales@techik.net
V?N PHÒNG ??I DI?N TECHIK INSTRUMENT (SHANGHAI) CO., LTD. T?I TPHCM

Add: 140 ???ng 1A, P.Bình Tr? ?ông B, Q.Bình Tân

E-mail:tuyet@techik.cn

Tel:848-62601772